Reta nā te au Metua ō te au tamariki ‘Āpi’i i ‘Ākarāna

Kia Orāna kōtou kātoatoa,

Te ‘ākara atu nei mātou ki mua nō te ‘āriki’anga atu i te au tamariki e te aronga ‘anga’anga kātoatoa a te Mōnitē, i muri ake i te ‘oki‘anga te tūranga ō te ‘Akamatakite’anga ki te Taka’inga Rua. Ko te au parāni e te au tūranga pāruru, kua papa takere te reira i te tuātau mai rāi ō te au Tūranga ‘Akamatakite’anga, e kia pāpū meitaki ia kōtou ē, ka rave ‘uātu rāi mātou i tei anoano’ia nō te pāruru’anga i te au tamariki.

I te ngutu’are, āru ‘uātu rāi i te au ‘ākono’anga mā e te meitaki, mei te tāmā rima, mare e te mareti’e ki roto i te po’o rima, ‘akamamao mei tēta’i tangata me ‘ā’aere koe nā va’o ma te ‘akano’o i tā’au tamariki ki te ngutu’are mē e maki rātou.

Ko te tāpoki va’a tēta’i rāvenga nō te pāruru ia tātou e tēta’i ‘uātu. Kua ‘akakite te Parai Minita ē, a te Mōnitē e tū mai nei, ka anoano’ia te tangata kia ‘a’ao i te tāpoki va’a mē na runga rātou i te au ‘apinga ‘akaoro ō te katoatoa, mei te Tūranga ‘Akamatakite’anga Rua e ‘aere atu ki runga. Inarā, kāre teia e ‘ākono’ia nō te au tamariki tei raro ake to rātou mata’iti i te ta’i nga’uru mā rua, e kāre katoa e ‘ākono’ia nō te au ‘apinga ‘aka’oro ō te ‘āpi’i (e au ‘ākano’anga meitaki e te paruru, takere ta mātou e āru nei nō te au ‘apinga ‘akaoro ō te ‘āpi’i).

Kua akoako mai te aronga ‘anga’anga ō te Pae Rapakau Maki ē, ‘auraka te au tamariki i raro ake i te ono mata’iti kia ‘a’ao i te tāpoki va’a.

Te rave’ia nei rāi te aru e te rekōti i te au ngā'i tei ‘aere’ia ana na roto i teta’i peapa QR code. No reira, me ‘aere koe ki teta’i ngā'i, ‘aka’ō atu iā koe ki runga i te reira na roto i te nene’i’anga i te QR code ki runga i tā’au terepōni ‘āpaipai.

Me kāre koe i tuku ake i te NZ COVID Tracer app ki runga i tā’au terepōni ‘āpaipai. Ka rauka i te Minitiri ō te Pae Rapakau i te tauturu iā koe. ‘Ātoro atu i tā rātou ‘ātui roro uira (Ministry of Health website). Ka ‘akapapa katoa mātou i tēta’i puka rēkōti’anga ingoa nō te aronga kāre a rātou app, e pērā katoa no tēta’i ‘ua atu, tē ka anoano i te ‘aere mai ki te ‘āpi’i no tēta’i tuatau. Ka riro teia i te tauturu ‘ia mātou nō te tu’anga ō te āru e te rēkōti i te au tangata tei ‘aere mai ana kia mātou, penei ‘uāke ē, ka ‘inangaro’ia.

No tēta’i au manako kē atu no runga i te tu’anga pāruru e te rapakau i roto i te Tūranga ‘Akamatakite’anga Rua, ka rauka iā koe i te ‘ātoro atu i te ‘ātui roro uira (COVID-19 website). E, mē e ui’anga tā’au no runga i teia ‘epetoma ē tū mai nei, rīngi mai, ātoro mai ia mātou.

Ka kite iā koe ā te Mōnitē

Te Atua te Aro’a